กรวดทราย ตีเลขตามฝัน กรวดทราย ตีเลขมหาลาภได้ดังนี้

กรวดทราย

ฝันเห็นกรวดทราย หรือได้จับก้อนกรวดทราย ทำนายว่าจะต้องทุกข์เกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้อื่น หรือได้รับความเดือดร้อนเพราะคนภายในครอบครัว

ให้เอาเลขมหาลาภนี้ไปตีเป็นโชค

เลข 2 ตัว

26 -62

เลข 3 ตัว

226 – 662 – 626